Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
3d-printers:felixprinters:felix_pro_1 [2016/02/19 11:26]
jori created
3d-printers:felixprinters:felix_pro_1 [2016/02/19 11:31] (current)
jori
Line 1: Line 1:
 ====Felix Pro 1==== ====Felix Pro 1====
-De Felix Pro 1 is een van de nieuwste en meest geavanceerde 3D printers op de markt. De printer is voorzien van de nieuwste technologie,​ met nog meer uitbreidingen in de planning. De Felix Pro 1 is gericht op professioneel gebruik, met alle gemakken van dien. +{{ :​3d-printers:​felixprinters:​felix-pro-1.jpg?​direct&​500|}}De Felix Pro 1 is een van de nieuwste en meest geavanceerde 3D printers op de markt. De printer is voorzien van de nieuwste technologie,​ met nog meer uitbreidingen in de planning. De Felix Pro 1 is gericht op professioneel gebruik, met alle gemakken van dien. 
 Naast de uitgebreide functies is de Felix Pro een zeer representatieve machine. De printer heeft een elegant ontwerp, hierdoor staat de printer goed in elk kantoor en op elk bureau. Naast de uitgebreide functies is de Felix Pro een zeer representatieve machine. De printer heeft een elegant ontwerp, hierdoor staat de printer goed in elk kantoor en op elk bureau.