Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
3d-printsoftware:simplify3d:simplify3d [2016/04/06 17:23]
jori
3d-printsoftware:simplify3d:simplify3d [2016/04/06 17:23] (current)
jori
Line 1: Line 1:
 ====Simplify 3D==== ====Simplify 3D====
  
-{{ :​3d-printsoftware:​simplify3d:​simplify3d-simplify3d.jpg?​direct&​300}}Simplify 3D is de meest complete en geavanceerde 3D print software op de markt. Veel software is alleen geschikt om modellen te slicen, maar Simplify 3D is geschikt voor het volledige nabewerkingsproces van het model. De software is instaat om modellen te repareren, te manipuleren en te slicen. Simplify 3D is geschikt voor het aansturen van alle soorten desktop 3D printers, FFF (Fused Filament Fabrication),​ FDM (Fused Deposition Modeling).+{{ :​3d-printsoftware:​simplify3d:​simplify3d-simplify3d.jpg?​direct&​300}}Simplify 3D is de meest complete en geavanceerde 3D print software op de markt. Veel software is alleen geschikt om modellen te slicen, maar Simplify 3D is geschikt voor het volledige nabewerkingsproces van het model. De software is instaat om modellen te repareren, te manipuleren en te slicen. Simplify 3D is geschikt voor het aansturen van vrijwel ​alle soorten desktop 3D printers, FFF (Fused Filament Fabrication),​ FDM (Fused Deposition Modeling).
  
 Doordat je in Simplify 3D een print in meerdere processen kan opdelen kun je binnen een model verschillende laagdikten, temperaturen en wanddikten instellen waardoor je het model volledig kunt optimaliseren. Alle mogelijke parameters die op 3D printen van invloed zijn kunnen worden aangepast. Doordat je in Simplify 3D een print in meerdere processen kan opdelen kun je binnen een model verschillende laagdikten, temperaturen en wanddikten instellen waardoor je het model volledig kunt optimaliseren. Alle mogelijke parameters die op 3D printen van invloed zijn kunnen worden aangepast.