Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2016/01/30 11:30]
jori
start [2016/04/05 14:30] (current)
jori
Line 1: Line 1:
 **Welkom op de MakerPoint Wiki!** **Welkom op de MakerPoint Wiki!**
  
-Op het MakerPoint Wiki zullen we al onze kennis aangevuld met die van onze klanten, ​forumgebruikers ​en algemeen beschikbare kennis verzamelen. Net als alle wiki's zal het dus niet direct volledig zijn, maar hopelijk zal het snel uitgroeien tot een ideale bron van informatie voor iedereen die gebruik maakt van 3D-scanners,​ 3D-printers en 3D-software.+Op het MakerPoint Wiki zullen we al onze kennis aangevuld met die van onze klanten, en algemeen beschikbare kennis verzamelen. Net als alle wiki's zal het dus niet direct volledig zijn, maar hopelijk zal het snel uitgroeien tot een ideale bron van informatie voor iedereen die gebruik maakt van 3D-scanners,​ 3D-printers en 3D-software.
  
 Het is geen open wiki waar iedereen direct in kan wijzigen. Alleen een beperkt aantal geregistreerde gebruikers zal de mogelijkheid krijgen direct pagina'​s toe te voegen en te wijzigen. Dit om een heldere structuur en correcte inhoud te waarborgen. We hopen dat jullie daar begrip voor hebben. ​ Het is geen open wiki waar iedereen direct in kan wijzigen. Alleen een beperkt aantal geregistreerde gebruikers zal de mogelijkheid krijgen direct pagina'​s toe te voegen en te wijzigen. Dit om een heldere structuur en correcte inhoud te waarborgen. We hopen dat jullie daar begrip voor hebben. ​
  
-Het MakerPoint forum biedt de mogelijkheid voor iedereen om ideeën aan te dragen en wijzigingen/​verbeteringen voor te stellen. ​Nieuwe artikelen, verbeteringen of mogelijke wijzigingen kunnen worden gemaild naar [[jori@makerpoint.nl]] onder vermelding van ‘Wiki [artikel naam]’.+Nieuwe artikelen, verbeteringen of mogelijke wijzigingen kunnen worden gemaild naar [[jori@makerpoint.nl]] onder vermelding van ‘Wiki [artikel naam]’.
  
 We hopen dat iedereen met veel plezier het wiki zal lezen en gebruiken! We hopen dat iedereen met veel plezier het wiki zal lezen en gebruiken!
  
 Het MakerPoint team. Het MakerPoint team.